Om oss

En viktig mötesplats och ett unikt kulturarv!

Högalidskyrkan med sina två unika torn, ståtar högt uppe på Högalidsberget, med utsikt över staden. Kyrkan byggdes under åren 1916-1923 och är en av den nationalromantiska tidens viktigaste byggnadsverk i Sverige. Arkitekt var Ivar Tengbom. Kyrkan fyller 100 år under 2023 och tiden sätter tydligt sina spår. Kyrkan är inte bara en angelägenhet för medlemmarna, utan för folket. Den i akut behov av en helrenovering och stängde 1 mars 2021 för allmänheten. Renoveringen beräknas pågå t o m 2022. Budgeten är beslutad till 179 Mkr. Renoveringen finansieras av kyrkoavgiften, kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), banklån och insamlade medel.

Det är ett mycket stort ekonomiskt ansvar som Högalids församling tar och upphandling av stora lån är en förutsättning. Vi har också ett ansvar gentemot Kulturmiljölagen som säger att kyrkor ska vårdas och bevaras. Den kyrkoantikvariska ersättning (KAE) som staten bidrar med ersätter endast en liten del. Det allra mesta måste församlingen betala själv. Därför är varje gåva så viktig. 

Alla gåvor gör nytta!

Insamlingen är ett sätt att finansiera delar av renoveringen. Också en möjlighet för alla att få vara med och bidra till att Högalidskyrkan kommer att fortsätta att vara en viktig mötesplats för kommande generationer. Vi bevarar en viktig mötesplats och ett unikt kulturarv!

En kyrka för alla

Högalids församling på Södermalm i Stockholm vill vara en kyrka för alla. Vi vill vara en en inkluderande församling som inte diskriminerar utifrån ekonomiska förutsättningar, kön, psykisk hälsa, fysisk förmåga, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill vara en församling som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde.

Läs mer om Högalidskyrkan  Läs mer Högalids församling